Gabriele Michalitsch

Dr Gabriele Michalitsch jest politolożką i ekonomistką na Uniwersytetach w Wiedniu i Klagenfurcie (Austria). Piastowała (wizytujące) profesury w Pekinie (2016 r.), Budapeszcie (2007 r.) i Stambule (2003-04 r.). Była przewodniczącą grupy ekspertów Rady Europy ds. budżetowania pod kątem płci.
 Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na ekonomii politycznej, teoriach politycznych i ekonomii feministycznej.