Idea Międzynarodowej Konferencji Feminizmu Marksistowskiego powstała w feministycznej sekcji berlińskiego Instytutu Teorii Krytycznej (InkriT) skupionego wokół niemieckiej socjolożki i filozofki, prof. FriggiHaug, i jest nadal rozwijana. Pierwsza konferencja odbyła się w Berlinie w 2015 roku, kolejna – w Wiedniu w 2016, potem – w Lund w 2018 roku, a ostatnia – online z przyczyn pandemicznych – nadawana była z Kraju Basków w 2021 roku. Piąta konferencja feminizmu marksistowskiego odbędzie się w Warszawie w dniach 16-18 listopada 2023 roku. Organizatorkami są: transform! europe EUPF https://www.transform-network.net,
Fundacja Róży Luksemburg https://www.rosalux.de/en/ 
oraz Fundacja Naprzód http://fundacja-naprzod.pl/.

Komitet Naukowy

Heidi Ambrosch (transform!europe, Wiedeń), Elena Beloki (Iratzar Foundation – Fundacja „Przebudzenie”, Kraj Basków), Agata Czarnacka (Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej, Warszawa), Małgorzata Danicka (Szewcja), Jule Goikoetxea (Uniwersytet Kraju Basków, Grupa Teorii Krytycznej „Bilbao-Barcelona”), Tomasz Kitliński (FreieUniversitat, Berlin; Warszawa), Zofia Łapniewska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Ewa Majewska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa) – Przewodnicząca, Agnieszka Mrozik (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa), Katarzyna Rakowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa).

Komitet Organizacyjny:

Heidi Ambrosch (transform!europe, Wiedeń, Austria), Jacek Kłopotowski (Fundacja”Naprzód), Małgorzata Kulbaczewska-Figat (Fundacja „Naprzód”), Czesław Kulesza – ko-ordinator (Fundacja „Naprzód”), Iwona Lewandowska (Fundacja „Naprzód”), Piotr Lewandowski (Fundacja „Naprzód”).