Ewa Majewska

Dr hab. Ewa Majewska, prof. SWPS jest feministyczną teoretyczką kultury. Pracowała na UDK w Berlinie oraz na uniwersytetach: Warszawskim i Jagiellońskim, jak też w projektach w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, IWM w Wiedniu oraz ICI Berlin. Jest autorką książek: Feminist Antifascism. Counterpublics of the Common (Verso, 2021),Kontrpubliczności ludowe i feministyczne (2018), Tramwaj zwany uznaniem (2017), Sztuka jako pozór? (2013) oraz Feminizm jako filozofia społeczna (2009), jak też około 50 artykułów i esejów, opublikowanych między innymi w: e-flux, Signs, Third Text, Journal of Utopian Studies, Praktyka Teoretyczna i Jacobin. Zajmuje się przede wszystkim teoriami archiwum, dialektyką słabych; feministyczną teorią krytyczną i  antyfaszyzmem. Jest też współkuratorką wystawy prac Marioli Przyjemskiej w warszawskiej Zachęcie (2022-2023). Pracuje w SWPS Warszawa jako kierowniczka projektu: Publiczni wbrew woli. Wytwarzanie podmiotu w archiwach akcji „Hiacynt”.