Eric Llaveria Caselles

Eric Llaveria Caselles (Walencja, 1989) jest badaczem i wykładowcą w Center for Interdisciplinary Women’s and Gender Studies na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. W swoim projekcie doktorskim stara się sformułować rozumienie doświadczeń transseksualnych i innych marginalnych doświadczeń związanych z płcią w oparciu o analizę marksistowsko-feministyczną i teorię płci jako alternatywę dla paradygmatu tożsamości płciowej dominującego w teorii i polityce transseksualnej. W 2022 r. zorganizował konferencję „Trans Dialogues on Life, Work and Resistance” z udziałem aktywistów trans z Nikaragui, Argentyny, Kenii, Niemiec, Singapuru i Malezji (www.globaltransdialogues.com).