Emily Marie Passos Duffy

Emily Marie Passos Duffy jest mieszkającą w Lizbonie poetką, pisarką i performerką. Jest autorką zbioru poezji Hemorrhaging Want & Water (Perennial Press, 2023). Jej prace ukazały się w Inverted Syntax, Portland Review, Dirt Media, Boulder Weekly, Spit Poet Zine, Terra – uma poética de nós i collective.aporia. Uzyskała tytuł magistra kreatywnego pisania i poetyki w Jack Kerouac School of Disembodied Poetics na Uniwersytecie Naropa. Jest doktorantką w dziedzinie studiów nad przekładem na Universidade Católica Portuguesa i NOVA University, gdzie bada wzajemne powiązania przekładu literackiego, świadectwa tłumacza i intymności.