Dr Beatriz V. Toscano

Dr Beatriz V. Toscano jest hiszpańską badaczką mieszkającą w Niemczech, pracuje na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Düsseldorfie.

Jako badaczka w dziedzinie teorii przestrzeni miejskiej i architektury, rozumie swoją pracę jako współtwórcze i interdyscyplinarne przedsięwzięcie naukowe, w którym zbiegają się obawy związane z estetyką, aktywizmem politycznym i projektowaniem urbanistycznym.

Ukończyła Uniwersytet w Sewilli, Uniwersytet w Pensylwanii oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie we współpracy z ZKM i HfG Karlsruhe w ramach klastra doskonałości profesora Hansa Beltinga.) Beatriz V. Toscano jako pracuje również w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju Miast. Jej badania zaliczane są do krytycznych propozycji w dziedzinie biopolityki miejskiej, którą rozumie jako kluczową dla wdrażania społecznie i ekologicznie zrównoważonych modeli miejskich.

Porusza tematy dotyczące urbanistyki Actor-Network, podejścia genderowego do studiów miejskich i innych. Beatriz V. Toscano wykładała gościnnie m.in. na Columbia University w Nowym Jorku, University of Texas w Dallas, Wyższej Szkole Architektury w Sewilli, University of São Paulo i Katholieke Universiteit te Leuven.

Jej ostatnie publikacje koncentrują się na neoliberalnym planowaniu urbanistycznym (SoftPower w 2017 r.), gender i planowaniu urbanistycznym (La Invisible, 2017 r.), prekariacie (Kadmos, 2017 r.), turystyce miejskiej i buncie (sub\urban, 2019 r.), militaryzacji przestrzeni miejskiej (Rosa Luxemburg Stiftung 2022 r.) oraz planowaniu urbanistycznym i biofilii (Astrágalo, 2023 r.).