Daniela Vicherat Mattar

Dr Daniela Vicherat Mattar jest profesorem nadzwyczajnym socjologii w Leiden University College w Hadze. Wykształcenie łączące różne dyscypliny zdobywała w Chile, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Swoje badania opisuje wykorzystując trzy obszary: Miasto, Obywatelstwo i Opieka. Interesuje ją to, w jaki sposób formy materialne odzwierciedlają większą dynamikę społeczną, kulturową i polityczną. Miasta w Europie i Ameryce Łacińskiej bada przy użyciu konkretnych formacji (takich jak place publiczne, centra handlowe, mury, otwarte rynki, muzea), a także przyglądając się zaangażowaniom społeczno-politycznym (ruchy społeczne, działania zbiorowe) i estetycznym formom ekspresji (sztuka uliczna, graffiti). W tych trzech wymiarach – materialnym, społeczno-politycznym i estetycznym – ludzie doświadczają obywatelstwa na różne sposoby, co z kolei odzwierciedla paradoksalną naturę opieki, zarówno jako źródła wrażliwości, jak i oporu. Refleksja nad napięciami jest głównym tematem jej wystąpienia na konferencji MarxFem.