Zofia Łapniewska

dr Zofia Łapniewska jest ekonomistką i feministką, adiunktką w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 pracowała za granicą jako podoktorska badaczka m.in. na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz London School of Economics and Political Science, gdzie prowadziła badania dotyczące dóbr wspólnych i spółdzielni energetycznych. Jej obecne zainteresowania badawcze to ekonomia feministyczna i ekonomia społeczno-ekologiczna.