Susan Newman

Susan Newman jest ekonomistką polityczną i byłą producentką mleka matki, zainteresowaną procesami utowarowienia i tym, dlaczego rzeczy są wyceniane w taki, a nie inny sposób.