Signe Arnfred

Signe Arnfred, socjolożka i badaczka gender, zajmująca się kwestiami płci i seksualności w Afryce oraz post/dekolonialnym myśleniem feministycznym. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych i Biznesu, Uniwersytet Roskilde, Dania. 

Książki: Re-thinking Sexualities in Africa, 2004; African Feminist Politics of Knowledge (wraz z Akosua Adomako Ampofo), 2010; Sexuality and Gender Politics in Mozambique, 2011. MarxFem open artykuł „Rethinking Feminism: From Critique of Capital to Decolonial Analysis”, w: Women, Gender and Research, 1/2022, s. 117-125, https://tidsskrift.dk/KKF/issue/view/9291/1697