Sama Khosravi Ooryad 

Sama Khosravi Ooryad  jest doktorantką w dziedzinie filmoznawstwa i medioznawstwa na Wydziale Nauk o Kulturze
Uniwersytetu w Göteborgu w Szwecji.
Jej badania wchodzą w program szkoleń doktoranckich Marie Skłodowska-Curie Horizon 2020, NETHATE. których celem jest zrozumienie i przeciwdziałanie nienawiści w Internecie.