Program

Program

Międzynarodową Konferencję Feminizmu Marksistowskiego:

Ciało, praca i opieka we współczesnym kapitalizmie cyfrowym

DZIEŃ 1 – 16 listopada 2023 roku

16.30-18.00

Powitanie:
Heidi Ambrosh and Frigga Haug (transform!europe)
Anna Grodzka, Fundacja „Naprzód”
Agata Czarnacka, Beatriz Realinho and Beatriz Pedroso, Komitet Naukowy

PANEL: FEMINISM IN POLAND
moderacja: Nora Räthzel

Kasia Rakowska, kwestie pracy
Zofka Łapniewska, feministyczna ekonomia
Tomek Kitlinski, kwestiw LGBTQ+
Ewa Majewska, teorie feministyczne i podsumowanie dyskusji

(Nie przewiduje się dyskusji po wystąpieniach)

17.30-18.00
PRZERWA KAWOWA

18.00-20.00 Wykład Gayatri Spivak + sesja pytań i odpowiedzi – moderacja: Ewa Majewska

DZIEŃ 2, 17 listopada 2023 roku

10.00-12.00 – PIERWSZA CZĘŚĆ – DYSKUSJE PANELOWE

1a PANEL ABORCYJNY
moderacja Elena Beloki

Annie McGrew, University of Massachusetts Amherst, USA; Aborcja w kapitalizmie

Melpomeni Paida, Efthymia Makridou, Dimitra Dalakoura, Grecja. Przecinające się perspektywy dotyczące aborcji wśród kobiet i ginekologów w Grecji. Analiza jakościowa.

Ludmila Böhmová, Uniwersytet Karola, Praga, Cz.; Chorwacki ruch feministyczny w ramach wojen kulturowych w regionie – konkretny przykład prawa do aborcji

Aleksandra Fila, Uniwersytet w Grazu, Austria; Wojny klasowe: Patriarchat powraca. Rozwikłanie uwikłań neoliberalnego kapitalizmu z neokonserwatywnym patriarchatem podczas śledzenia genealogii zakazu aborcji w Polsce.

Norah Bowman, Okanagan College, terytorium Syilx, Kanada. Sprawiedliwość reprodukcyjna.

1b PANEL EKOLOGICZNY
moderacja: Zofia Łapniewska

Ana Renker-Darby, University of Auckland, Nowa Zelandia; Niezdrowa dieta i choroby niezakaźne: Kryzys reprodukcji społecznej

Jordi Valentini, Uniwersytet w Turynie, Włochy; Intersekcjonalność w działaniach na rzecz wyzwolenia zwierząt: perspektywa marksistowsko-feministyczna.

1c PANEL RUCHÓW SPOŁECZNYCH
moderacja Beatriz Pedroso

Weronika Dąbrowicz, Polska; Społeczny Kongres Kobiet – mobilizacja zawodowa kobiet.

Ursula Probst, Freie Universität Berlin, Niemcy; Praca seksualna i reprodukcja neoliberalnej Europy.

Santiane Arias, UNIFAL (Federalny Uniwersytet Alfenas), Brazylia i King’s College, Wielka Brytania; Feminizm i płeć w brazylijskim kryzysie politycznym (2016-2022)

Ndindi Kitonga, LA, USA; Czarne feminizmy abolicyjne i powiązane ruchy globalne

Elaheh Soroushnia, Iran; Od „#MeToo do””My Class Too”.

12.00-13.00
PRZERWA OBIADOWA

13.00-15.00 – DRUGA CZĘŚĆ – DYSKUSJE PANELOWE

2A PANEL KLIMATYCZNY 1
moderacja: Nora Räthzel.

Zofia Łapniewskai Maciej Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska; Wojny o lasy w Polsce: perspektywa feministyczna i ekonomii politycznej.

María Fernanda Lartigue-Marin, Oaxaca, Meksyk; Ujawnianie fetyszy. Przestrzenie i technologie produkcji czystej energii w kapitalizmie postkopalnym.

Marjaana Jauhola, Violeta Gutiérrez Zamora; Ilona Steiler; Satu Sundström, Finlandia; Światowe feminizmy – ponowne przemyślenie zielonych transformacji pod względem etyki opieki  

Ligaya Lindio McGovern, Uniwersytetu Indiany, USA; Globalny kapitalizm, ekstraktywizm i epoka antropocenu: Wyzwania ze strony rdzennych kobiet z globalnego Południa i ich implikacje dla marksistowsko-feministycznego ruchu na rzecz deglobalizacji

2B PANEL 1
moderacja: Katarzyna Rakowska

Shiva S, Institute of Information Technology, Delhi, Indie; „Opieka społeczna” w reżimie neoliberalnym? Umiejscowienie pracy pracowników Anganwadi w ekonomii politycznej Indii

Anastasia Diatlova, Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia; Pożądanie pracy i pożądanie pracy: mężczyźni i osoby niezgodne z płcią sprzedające usługi seksualne w Finlandii.

Azza Basarudin, Uniwersytet Kalifornijski w Long Beach (CSULB), Tina Beyene, Uniwersytet Kalifornijski w Northridge (CSUN), Khanum Shaikh, Uniwersytet Kalifornijski w Northridge (CSUN); Ucieleśniona prekarność: Feministyczna polityka, rasa i neoliberalny uniwersytet.

2C PANEL REPRODUKCJI SPOŁECZNEJ 1
moderacja: Ewa Majewska

Ankica Čakardić, Uniwersytet w Zagrzebiu, Cr; WHO CARES? NEOLIBERALIZM, PRACA NIEFORMALNA I TWORZENIE ŻYCIA

Marigone Drevinja, Instytut Polityki Społecznej „Musine Kokalari”, WHO CARES? – NIEODPŁATNA PRACA OPIEKUŃCZA W KOSOWIE

Daria Krivonos; Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia; Reprodukcja społeczna na peryferiach Europy:  Ożywianie historii, ponowna wizja zmagań.

Lea Happ, King’s College, UK, Opieka i reprodukcja rodziny: reprodukcja socjalna i opieka w krajach Amaryki Łacińskiej.

15.00-15.30.
PRZERWA NA KAWĘ

15.30-17.30 – TRZECIA CZĘŚĆ – DYSKUSJE PANELOWE

3A MIASTO I GENDER PANEL 1
moderacja: Zofka Łapniewska

Angelina Kussy, Barcelona, Catalunya, Miasto opiekuńcze? Krytyczna refleksja nad miejskimi eksperymentami Barcelony w zakresie opieki i dóbr wspólnych.

Priti Narayan, University of British Columbia, Kanada; Podkreślanie wymazywania pracy i robotników: Marksistowski feminizm na rzecz prawa do miasta.

Leon Rosa Reichle, Anna Steenblock, Eva Kuschinski & Sarah Uhlmann, kolektyw MATFEM, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena, DE. Walki reprodukcyjne w mieście – transformacyjna siła ruchów wokół reprodukcji społecznej

3B UMIARKOWANY ANTYFASZYZM I RUCHY ANTYGENDER
moderacja: Ewa Majewska

Olga Tyszkiewicz, DE; Złe materialistki: radykalne feministki przeciwko kobietom.

Gabriela Gallardo Lastra. Feminizmy antyekstraktywistyczne i antyfaszystowskie w Peru.

Ana Gabriela Gallardo Lastra; Feminizmy antyekstraktywistyczne i antyfaszystowskie w Ekwadorze.

Agnieszka Graff i Elżbieta Korolczuk (Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie); Globalizacja antyglobalizmu: przypadek ruchu antygenderowego.

Shaban Darakchi, Bułgarska Akademia Nauk; „Nie potrzebujemy większej równości płci, mamy najlepszą”: Dlaczego niektóre kobiety wspierają kampanie anty-płciowe w Bułgarii?

3C REPRODUKCJA SPOŁECZNA PANEL 2
moderacja Beatriz Realinho 

Nađa Bobičić i Lara Končar, Uniwersytet w Belgradzie, Serbia; ODKRYWANIE CZASU: OPIEKA I PRACE DOMOWE W KONTEKŚCIE PANDEMII.

Saskia Zielińska, Brazylia i Wielka Brytania; Opór i reprodukcja rodziny: Reprodukcja społeczna, opieka i państwo w Ameryce Łacińskiej

Olena Lyubchenko, York University, Toronto, CA; Reprodukcja społeczna na peryferiach Europy:  Przywracanie historii, nowe spojrzenie na walkę.

Prakriti Prabhat Sharan (SOAS, Wielka Brytania); Niewidzialny pracownik: kwestionowanie obowiązków domowych kobiet jako pracy.

17.30-18.00
PRZERWA NA KAWĘ

18.00-20.00 – CZĘŚĆ 4 – DYSKUSJA PLENARNA: OPÓR
moderacja: Tomasz Kitliński

Sylwia Chutnik, Warszawa, PL; Praca emocjonalna – (jeszcze) nie jesteśmy robotami.

Bahar Oghalai, Saphira Shure, Natascha Khakpour, María do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan; Sztuka oporu – Propozycja panelu przez bildungsLab* (https://www.bildungslab.net/en/)

DZIEŃ 3, 16 listopada 2023 roku

10.00 – 12.00 – CZĘŚĆ PIĄTA – DYSKUSE PANELOWE

5A PANEL ZDROWIE I OPIEKA
moderacja: Tomasz Kitliński.

Nanna Hlín Halldórsdóttir, Uniwersytet Islandzki; Zmęczenie poza pracą: Fenomenologiczna eksploracja wielu twarzy zmęczenia wśród pacjentów z ME/CFS w Islandii.

Ruth Badru, Uniwersytet w Bristolu, Wielka Brytania; Inwestycje publiczne a wymiar dobrobytu ze względu na płeć. Studium przypadku gospodarek wschodzących

Liz Montegary, Uniwersytet Stony Brook w Nowym Jorku, USA; Fertility Disrupted: Finansjalizacja budowania rodziny w Stanach Zjednoczonych

Irina Herb, Niemcy; Wynagrodzenie za ciążę i dzietność? Ciało jako towar w kontekście technologii wspomaganego rozrodu z perspektywy marksistowsko-feministycznej.

5B PANEL PRACA 2
moderacja: Beatriz Realinho

Shivani Hasija, Institut Technologii , Delhi, Indie; Uwięzione w kapitalizmie: Kobiety pracujące w domu w Indiach przez pryzmat Bravermana.

Laura Bäumel, Uniwersytet w Zurychu, Szwajcaria; Równoważenie produkcji i reprodukcji we współczesnym kapitalizmie. Etnografia i analiza polityczna matek pracujących w fabrykach.

Carissa Newsome, University of Cincinnati, USA; Pracownicy seksualni i prawa pracownicze.

Aneta Ostaszewska, Uniwersytet Warszawski, Polska; Praca kobiet w akademii w kontekście alienacji.

5C PANEL TEORII FEMINISTYCZNEJ
moderacja: Ewa Majewska

Daniela Vicherat Mattar, Leiden University College, Haga, Holandia; Opieka: Źródło wrażliwości i oporu.

Eric Llaveria Caselles, Uniwersytet Techniczny w Berlinie; Marksizm-feminizm jako ramy do ponownego przemyślenia polityki i teorii trans.

Lyuboslava Kostova, Bułgarska Akademia Nauk; Niepełnosprawność kobiet między wrażliwoąścią a upodmiotowieniem: Inspiracje dla feministycznych badań społecznych.

Suzana Rahde Gerchmann, Uniwersytet Londyński, Wielka Brytania; Prawne aspekty podmiotowości płci a kapitalizm. Ucisk kobiet i rola prawa w emancypacji.

12.00-13.00
PRZERWA OBIADOWA

13.00-15.00 – CZĘŚĆ SZÓSTA – DYSKUSJE PANELOWE

6A PANEL WOJNA
moderacja: Ankica Cakardic,

Ankica Cakardic, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja; wprowadzenie na temat Róży Luksemburg i wojny.

Oksana Dutchak, Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem; Yuliya Yurchenko, Uniwersytet w Greenwich (UK); Sama Khosravi Ooryad, Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja; Dialog między ukraińskimi i irańskimi feministkami marksistowskimi na temat wojny imperialistycznej, autorytaryzmu i alternatyw dla kapitalizmu.

Natalia Kovyliaeva, Uniwersytet w Tartu, Estonia; „Między przerażeniem a nadzieją: Feministyczne spektakle antywojennego oporu i strategie mobilizacji w Rosji Putina i poza nią”.

Gabriele Michalitsch, Uniwersytet Wiedeński, Austria; Męska bezwzględność: Neoliberalizm, autorytaryzm i militaryzacja

6B PANEL LITERATURA/HISTORIA
moderacja: Beatriz Pedroso

Natalija Stepanović, UCL, Wielka Brytania; O odchodzeniu i pozostawaniu w tyle. Żądne przygód lesbijki i beznamiętny queer w chorwackiej i serbskiej literaturze kobiecej.

Emily Marie Passos Duffy, UCP, Lisbona, Portugalia; Erotyczna praca i przetrwanie: wiersze i hybrydowy esej fotograficzny

Michal Nahman i Susan Newman – wystawa w Wielkiej Brytanii; To jest praca o kluczowym znaczeniu – wystawa sztuki online.

6C (CYFROWA) PRZEMOC, NEOLIBERALIZM
moderacja TBA

Anne Roth, Berlin, Niemcy; Przemoc cyfrowa związana z płcią.

Michalina Grzelka, State University of New York, Albany, USA; Automatyzacja usług medycznych.

Sayamsiddha; Centrum Odpowiedzialności za Budżet i Zarządzanie, New Delhi, Indie; Platformizacja patriarchatu: Kobiety w gospodarce platformowej w Indiach.

Lizzie Richardson, Uniwersytet we Frankfurcie, Niemcy; Wycena pracy w erze cyfrowej

15.00-15.30
PRZERWA KAWOWA

15.30-17.30 – SIÓDMA CZĘŚĆ – DYSKUSJE PANELOWE

7a PANEL STRATEGIE I POTRZEBY
moderacja Katarzyna Rakowska

Paula Mulinari i Rebecca Selberg, Uniwersytet w Malmö, Szwecja; System opieki jako utopia.

Irena Tomkowiak i Blanka Hasterok, Inicjatywa Pracownicza Warszawa, PL, Sytuacja polskich pracowników w Amazon.

Valgerður Pálmadóttir, Evelina Johansson-Wilén, Eva Schmit, Szwecja; Tożsamość zbiorowa, solidarność i siostrzeństwo w strajku kobiet sprzątających ASAB i Dniu Kobiet w Islandii.

7b PANEL (POST)PANDEMICZNY KAPITALIZM I EMANCYPACJA
moderacja Marga Ferre

Hoeft, Wiedeń, Austria; Między przeszłością doskonałą a przyszłością doskonałą: O zbieżności między postsocjalistycznymi i postpandemicznymi utopiami feministycznymi;

Salimah Valiani; Marcella Corsi, Giulia Zacchia i Erica Aloè; Paula Herrera-Idarraga; Nierówna dystrybucja opieki w obrębie i między krajami w dobie Covid-19

Asiya Islam, Leeds, Wielka Brytania; Praca z/ w/ dla domu: Kobiety pracujące i zmiany pracy w ośrodkach miejskich Indii.

Salimah Valiani, Western Delta University, Nigeria i University of Pretoria, RPA, Usługi pielęgniarskie w dobie COVID-19 w RPA

7c INTERSEKCJONALNOŚĆ I POZA PANELEM
moderacja: Beatriz Pedroso

Lubica Kobova, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy; Feminizmy plebejskie: przeszkody w tworzeniu znaczących sojuszy politycznych.

Signe Arnfred, Uniwersytet Roskilde, Dania; Intersekcjonalność to za mało: dekolonialne przemyślenie na temat „płci” i „rasy”.

Ali Shayequa Z, BMU Munial University, Indie; Płeć, kasta i wiara: Wzajemne oddziaływanie statusów mniejszości podczas pandemii Covid-19.

Gabriele Michalitsch, Uniwersytet Wiedeński, Austria; Męska bezwzględność: Neoliberalizm, autorytaryzm i militaryzacja

Donya Ahmadi, Holandia; Cisza, która została zakłócona: intersekcjonalna analiza irańskiego ruchu #Metoo 

17.30 – 18.00
PRZERWA KAWOWA

18.00-19.00
FEMINISTYCZNE ROZWAŻANIA NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI?  
SPOTKANIE ZAMYKAJĄCE KONFERENCJĘ
Moderowane przez Komitet Naukowy Konferencji.