Program

Program

Międzynarodowa Konferencja Feminizmu Marksistowskiego:

Ciało, praca i opieka we współczesnym kapitalizmie cyfrowym

DZIEŃ 1 – 16 listopada 2023 roku

(Sesja tłumaczona na polski symultanicznie1)

16.30-18.00

Powitanie:
Heidi Ambrosh and Frigga Haug (transform!europe)
Anna Grodzka, Fundacja „Naprzód”
Agata Czarnacka, Beatriz Realinho and Beatriz Pedroso, Komitet Naukowy

PANEL: FEMINISM IN POLAND
moderacja: Elżbieta Korolczuk

Kasia Rakowska, kwestie pracy
Zofia Łapniewska, feministyczna ekonomia
Tomek Kitlinski, kwestiw LGBTQ+
Ewa Majewska, Teoria feministyczna i aktywizacja.

(Nie przewiduje się dyskusji po wystąpieniach)

17.30-18.00
PRZERWA KAWOWA

18.00-20.00 Wykład Gayatri Spivak – Kobiety w akumulacji pierwotnej + sesja pytań i odpowiedzi – moderacja: Ewa Majewska

DZIEŃ 2, 17 listopada 2023 roku

10.00-12.00 – PIERWSZA CZĘŚĆ – DYSKUSJE PANELOWE

1a PANEL ABORCYJNY
moderacja Elena Beloki

Melpomeni Paida, Efthymia Makridou, Dimitra Dalakoura, Grecja. Przecinające się perspektywy dotyczące aborcji wśród kobiet i ginekologów w Grecji. Analiza jakościowa.

Ludmila Böhmová, Uniwersytet Karola, Praga, Cz.; Chorwacki ruch feministyczny w ramach wojen kulturowych w regionie – konkretny przykład prawa do aborcji

Aleksandra Fila, Uniwersytet w Grazu, Austria; Wojny klasowe: Patriarchat powraca. Rozwikłanie uwikłań neoliberalnego kapitalizmu z neokonserwatywnym patriarchatem podczas śledzenia genealogii zakazu aborcji w Polsce.

1b PANEL EKOLOGICZNY
moderacja Zofia Łapniewska

Ana Renker-Darby, University of Auckland, Nowa Zelandia; Niezdrowa dieta i choroby niezakaźne: Kryzys reprodukcji społecznej

Beatriz V. Toscano, University of Applied Sciences, Düsseldorf, Germany; Is the Smart City Feminist? A Case of Biopolitical Technologies in the Production of the Care Economy.

1c PANEL RUCHÓW SPOŁECZNYCH
moderacja Beatriz Pedroso

(Sesja tłumaczona na polski symultanicznie)

Ursula Probst, Freie Universität Berlin, Niemcy; Praca seksualna i reprodukcja neoliberalnej Europy.

Ndindi Kitonga, LA, USA; Czarne feminizmy abolicyjne i powiązane ruchy globalne

12.00-13.00
PRZERWA OBIADOWA

13.00-15.00 – DRUGA CZĘŚĆ – DYSKUSJE PANELOWE

2A PANEL KLIMATYCZNY 1
moderacja Sylwia Chutnik

Zofia Łapniewska i Maciej Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska; Wojny o lasy w Polsce: perspektywa feministyczna i ekonomii politycznej.

Marjaana Jauhola, Violeta Gutiérrez Zamora; Ilona Steiler; Satu Sundström, Finlandia; Światowe feminizmy – ponowne przemyślenie zielonych transformacji pod względem etyki opieki  

Ligaya Lindio McGovern, Uniwersytetu Indiany, USA; Globalny kapitalizm, ekstraktywizm i epoka antropocenu: Wyzwania ze strony rdzennych kobiet z globalnego Południa i ich implikacje dla marksistowsko-feministycznego ruchu na rzecz deglobalizacji

2B PANEL 1
moderacja Katarzyna Rakowska

(Sesja tłumaczona na polski symultanicznie)

Shiva Singh, Institute of Information Technology, Delhi, Indie; „Opieka społeczna” w reżimie neoliberalnym? Umiejscowienie pracy pracowników Anganwadi w ekonomii politycznej Indii

Anastasia Diatlova, Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia; Pożądanie pracy i pożądanie pracy: mężczyźni i osoby niezgodne z płcią sprzedające usługi seksualne w Finlandii.

Azza Basarudin, Uniwersytet Kalifornijski w Long Beach (CSULB), Helina Beyene, Uniwersytet Kalifornijski w Northridge (CSUN), Khanum Shaikh, Uniwersytet Kalifornijski w Northridge (CSUN); Ucieleśniona prekarność: Feministyczna polityka, rasa i neoliberalny uniwersytet.

2C PANEL REPRODUKCJI SPOŁECZNEJ 1
moderacja Ewa Majewska

Marigone Drevinja, Instytut Polityki Społecznej „Musine Kokalari”, WHO CARES? – NIEODPŁATNA PRACA OPIEKUŃCZA W KOSOWIE

Daria Krivonos; Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia; Ci, którzy uciekają, są tymi, którzy pomagają. Reprodukcja społeczna i niepewność zatrudnienia ukraińskich uchodźców z  okresu inwazji Rosji w 2022 r.

Lea Happ, King’s College, UK, Opieka i reprodukcja rodziny: reprodukcja socjalna i opieka w krajach Amaryki Łacińskiej.

15.00-15.30.
PRZERWA NA KAWĘ

15.30-17.30 – TRZECIA CZĘŚĆ – DYSKUSJE PANELOWE

3A MIASTO I GENDER PANEL 1
moderacja Zofka Łapniewska

Angelina Kussy, Barcelona, Catalunya, Miasto opiekuńcze? Krytyczna refleksja nad miejskimi eksperymentami Barcelony w zakresie opieki i dóbr wspólnych.

Priti Narayan, University of British Columbia, Kanada; Podkreślanie wymazywania pracy i robotników: Marksistowski feminizm na rzecz prawa do miasta.

Sarah Uhlmann, kolektyw MATFEM, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena, DE. Walki reprodukcyjne w mieście – transformacyjna siła ruchów wokół reprodukcji społecznej.

3B UMIARKOWANY ANTYFASZYZM I RUCHY ANTYGENDER
moderacja Ewa Majewska

(Sesja tłumaczona na polski symultanicznie)

Olga Tyszkiewicz, DE; Złe materialistki: radykalne feministki przeciwko kobietom.

Agnieszka Graff i Elżbieta Korolczuk (Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie); Globalizacja antyglobalizmu: przypadek ruchu antygenderowego.

3C REPRODUKCJA SPOŁECZNA PANEL 2
moderacja Beatriz Realinho 

Saskia Zielińska, Brazylia i Wielka Brytania; Opór i reprodukcja rodziny: Reprodukcja społeczna, opieka i państwo w Ameryce Łacińskiej

Olena Lyubchenko, York University, Toronto, CA; Reprodukcja społeczna na peryferiach Europy:  Przywracanie historii, nowe spojrzenie na walkę.

Prakriti Prabhat Sharan (SOAS, Wielka Brytania); Niewidzialny pracownik: kwestionowanie obowiązków domowych kobiet jako pracy.

17.30-18.00
PRZERWA NA KAWĘ

18.00-20.00 – CZĘŚĆ 4 – DYSKUSJA PLENARNA: OPÓR
moderacja Tomasz Kitliński

(Sesja tłumaczona na polski symultanicznie)

Sylwia Chutnik, Warszawa, PL; Praca emocjonalna – (jeszcze) nie jesteśmy robotami.

Bahar Oghalai, Saphira Shure, María do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan; Sztuka oporu – Propozycja panelu przez bildungsLab* (https://www.bildungslab.net/en/)

DZIEŃ 3, 18 listopada 2023 roku

10.00 – 12.00 – CZĘŚĆ PIĄTA – DYSKUSE PANELOWE

5A PANEL ZDROWIE I OPIEKA
moderacja Tomasz Kitliński.

Nanna Hlín Halldórsdóttir, Uniwersytet Islandzki; Zmęczenie poza pracą: Fenomenologiczna eksploracja wielu twarzy zmęczenia wśród pacjentów z ME/CFS w Islandii.

Liz Montegary, Uniwersytet Stony Brook w Nowym Jorku, USA; Fertility Disrupted: Finansjalizacja budowania rodziny w Stanach Zjednoczonych

Irina Herb, University Jena, Niemcy; Wynagrodzenie za ciążę i dzietność? Ciało jako towar w kontekście technologii wspomaganego rozrodu z perspektywy marksistowsko-feministycznej.

5B PANEL PRACA 2
moderacja Marga Ferre

Laura Bäumel, Uniwersytet w Zurychu, Szwajcaria; Równoważenie produkcji i reprodukcji we współczesnym kapitalizmie. Etnografia i analiza polityczna matek pracujących w fabrykach.

Carissa Newsome, University of Cincinnati, USA; Pracownicy seksualni i prawa pracownicze.

5C PANEL TEORII FEMINISTYCZNEJ
moderacja Ewa Majewska

(Sesja tłumaczona na polski symultanicznie)

Daniela Vicherat Mattar, Leiden University College, Haga, Holandia; Opieka: Źródło wrażliwości i oporu.

Eric Llaveria Caselles, Uniwersytet Techniczny w Berlinie; Marksizm-feminizm jako ramy do ponownego przemyślenia polityki i teorii trans.

Suzana Rahde Gerchmann, Uniwersytet Londyński, Wielka Brytania; Prawne aspekty podmiotowości płci a kapitalizm. Ucisk kobiet i rola prawa w emancypacji.

12.00-13.00
PRZERWA OBIADOWA

13.00-15.00 – CZĘŚĆ SZÓSTA – DYSKUSJE PANELOWE

6A PANEL WOJNA
moderacja Ewa Majewska

(Sesja tłumaczona na polski symultanicznie)

Oksana Dutchak, Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem; Imperialne wojny i krucha solidarność: jak zbudować feministyczną narrację bez utraty wspólnego celu.

Sama Khosravi Ooryad, Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja; Wojna z kobietami, autorytarny kapitalistyczny patriarchat oraz feministyczne odpowiedzi na poziomie ponadnarodowym i regionalnym.

Gabriele Michalitsch, Uniwersytet Wiedeński, Austria; Męska bezwzględność: Neoliberalizm, autorytaryzm i militaryzacja.

6B PANEL LITERATURA/HISTORIA
moderacja Beatriz Pedroso

Emily Marie Passos Duffy, UCP, Lisbona, Portugalia; Erotyczna praca i przetrwanie: wiersze i hybrydowy esej fotograficzny.

6C (CYFROWA) PRZEMOC, NEOLIBERALIZM
moderacja Ewa Majewska

Anne Roth, doradca ds. polityki cyfrowej grupy parlamentarnej „Die Linke” w niemieckim Bundestagu, Berlin, Niemcy; Przemoc cyfrowa związana z płcią.

Sayamsiddha; Centrum Odpowiedzialności za Budżet i Zarządzanie, New Delhi, Indie; Platformizacja patriarchatu: Kobiety w gospodarce platformowej w Indiach.

15.00-15.30
PRZERWA KAWOWA

15.30-17.30 – SIÓDMA CZĘŚĆ – DYSKUSJE PANELOWE

7a PANEL STRATEGIE I POTRZEBY
moderacja Katarzyna Rakowska

(Sesja tłumaczona na polski symultanicznie)

Blanka Hasterok, InicjatywaPracownicza Warsaw, PL ; Sytuacja polskich pracowników w Amazon.

Valgerður Pálmadóttir, Evelina Johansson-Wilén, Eva Schmit, Szwecja; Tożsamość zbiorowa, solidarność i siostrzeństwo w strajku kobiet sprzątających ASAB i Dniu Kobiet w Islandii.

7b PANEL (POST)PANDEMICZNY KAPITALIZM I EMANCYPACJA
moderacja Marga Ferre

Swantje Höft, Wiedeń, Austria; Między przeszłością doskonałą a przyszłością doskonałą: O zbieżności między postsocjalistycznymi i postpandemicznymi utopiami feministycznymi;

Nađa Bobičić and Lara Končar, University of Belgrade, Serbia; Odzyskać czas: opieka i prace domowe w kontekście pandemii.

7c INTERSEKCJONALNOŚĆ I POZA PANELEM
moderacja: Beatriz Pedroso

Lubica Kobova, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy; Feminizmy plebejskie: przeszkody w tworzeniu znaczących sojuszy politycznych.

17.30 – 18.00
PRZERWA KAWOWA

18.00-19.00
FEMINISTYCZNE ROZWAŻANIA NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI?  
SPOTKANIE ZAMYKAJĄCE KONFERENCJĘ
Moderowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

(Sesja tłumaczona na polski symultanicznie)

  1. Wszystkie panele odbywają się w języku angielskim – część paneli tłumaczona jest symultanicznie na język polski ↩︎