Olga Tyszkiewicz

Olga Tyszkiewicz jest socjolożką i pracowniczką kultury mieszkającą w Berlinie. Pracuje jako asystentka w Centrum Badań Antropologicznych nad Muzeami i Dziedzictwem na Uniwersytecie Humboldta i jest członkiem zespołu projektu Muzeum FHXB, instytucji zajmującej się ruchami społecznymi i historią migracji. Jej zainteresowania obejmują męskość, odrodzenie faszyzmu i heteroseksualność. Olga kończy obecnie projekt badawczy dotyczący męskości alt-right na Uniwersytecie Humboldta.