Natalija Stepanović

Jestem magistrem literatury porównawczej na Uniwersytecie w Zagrzebiu (2019). W 2021 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Critical Gender Studies na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Obecnie jestem doktorantką na University College London. Moje badania koncentrują się na prozie queer na Bałkanach. Interesuję się przede wszystkim teorią krytyczną, literaturą gejowską i lesbijską, pisarstwem kobiet i kulturami klasy robotniczej.

Mój esej poświęcony prawnym i aktywistycznym aspektom walki gejów o prawo do adopcji w Chorwacji znalazł się w wydanej przez Springera w 2022 roku kolekcji Mapping LGBTQ Spaces and Places. Oprócz tekstów akademickich piszę eseje na tematy queer i popkultury dla kilku lewicowych i feministycznych mediów.