Marigone Drevinja

Marigone Drevinja od stycznia 2020 jest dyrektorem programowym w Instytucie Polityki Społecznej „Musine Kokalari”. Drevinja posiada licencjat z prawa oraz tytuł magistra kryminologii uzyskany na City University of London. Badania Drevinji koncentrują się na nieodpłatnej pracy opiekuńczej w Kosowie. Drevinja doradzała komisjom parlamentarnym w latach 2015-2019 i od 2006 roku aktywnie działała w Partii Samostanowienia w Kosowie. W 2017 r. ukończyła aplikację adwokacką w Kosowskiej Izbie Adwokackiej.