Ľubica Kobová

Ľubica Kobová, Wydział Filozofii i Studia Podyplomowe Gender Studies, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Karola w Pradze.

Jest autorką kilku artykułów na tematy takie jak historia feministycznej teorii politycznej (Mary Wollstonecraft, Susan Moller Okin, Judith Butler), demokratyczna teoria polityczna, etyka pracy, prawa reprodukcyjne, ruchy i ideologie reakcyjne oraz kapitalizm akademicki. Kobová zasiadała w radzie redakcyjnej Contradictions: A Journal for Critical Thought.