Lara Koncar

Lara Koncar jest doktorantką na Wydziale Studiów nad Kulturą i Mediami (Wydział Nauk Politycznych, Uniwersytet w Belgradzie).
Uzyskała tytuł magistra Gender Studies (Wydział Nauk Politycznych, Uniwersytet w Belgradzie) oraz licencjat z etnologii i antropologii (Wydział Filozofii, Uniwersytet w Belgradzie).
Obecnie pracuje jako Koordynatorka badań w Centrum Studiów Kobiecych w Belgradzie. Jej główne obszar badań dotyczy studiów kulturowych, teorii feministycznej, studiów nad turystyką i antropologii ekonomicznej. Prowadziła również różne etnograficzne prace terenowe i badania jakościowe ze szczególnym uwzględnieniem sfery pracy w turystyce i hotelarstwie, pracy sezonowej w rolnictwie, prekariatu akademickiego i pracy w domu. Zajmowała się również tematyką handlu ludźmi oraz kwestii partycypacji w zarządzaniu w okresie socjalizmu i współcześnie. Brała udział w licznych konferencjach naukowych prezentujących wyniki jej badań, zarówno w Serbii, jak i na arenie międzynarodowej.
Lara Koncar jest laureatką dorocznej nagrody „Zagorka Golubovic” za rok 2021, przyznawanej przez Instytut Filozofii i Teorii Społecznej (Uniwersytet w Belgradzie) dla młodszych
badaczy za zaangażowaną pracę badawczą oraz za najlepszy tekst opublikowany w czasopiśmie naukowym.