Khanum Shaikh

Khanum Shaikh jest profesorą nadzwyczajną gender i studiów kobiecych na California State University, Northridge (CSUN). Obecnie pełni funkcję dyrektorki programu studiów bliskowschodnich i islamskich w CSUN. Współkieruje również inicjatywą Civil Discourse and Social Change, międzykampusową i interdyscyplinarną inicjatywą, która kładzie nacisk na myślenie i działanie oparte na zasadach sprawiedliwości społecznej. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie gender studies na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Przed dołączeniem do CSUN była stypendystką podoktorancką Prezydenta Uniwersytetu Kalifornijskiego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara, a następnie stypendystką naukową w programie Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco. Jej zainteresowania badawcze obejmują transnarodowe teorie feministyczne; islam, płeć i religijność; płeć i / lub ruchy społeczne; oraz rasę. Publikowała w licznych czasopismach, w tym: Meridians: Feminism, Race, Transnationalism; Journal of Middle East Women’s Studies; Frontiers: A Journal of Women Studies; Feminist Formations; i Feminist Studies (w przygotowaniu). Przez większość życia mieszkała między Los Angeles a Lahore.