Katarzyna Rakowska

Katarzyna Rakowska – doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, antyfaszystka, feministka, działaczka związkowa. Zajmuje się badaniami nad zbiorowymi stosunkami pracy i strajkiem, w tym strajkami w zawodach sfeminizowanych. Jest autorką artykułów na temat protestów i strajków.

Publikacje:

Was it a strike? Notes on the Polish Women’s Strike and the Strike of Parents of Persons with Disabilities (wspólnie zJuliąKubisą)

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2018_4_1

Established and emerging fields of workers’ struggles in the care sector: the case of Poland (wspólnie z JuliąKubisą)

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10242589211028097

Wywiady:

Nadchodzi fala strajków, a rząd chce przetrącić kręgosłup związkom zawodowym

https://krytykapolityczna.pl/kraj/zmiany-w-ustawie-o-sporach-zbiorowych-rakowska/

Zorganizowanie strajku w Polsce to wielomiesięczna gehenna

https://oko.press/zorganizowanie-strajku-w-polsce-to-wielomiesieczna-gehenna-rozmowa

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9845-1904