Helina Beyene

Dr Helina (Tina) Beyene jest adiunktem Gender i Studiów Kobiecych na California State University, Northridge. Jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne dotyczą feminizmu transnarodowego, feminizmu afrykańskiego, teorii postkolonialnej, płci i stref konfliktu, afrykańskich ruchów feministycznych oraz feministycznych metod badawczych. Przed rozpoczęciem kariery akademickiej była wydawcą i redaktorem w South End Press, progresywnym kolektywie wydawniczym opartym na modelu ekonomii partycypacyjnej, gdzie pracowała nad książkami na takie tematy, jak globalne prawa do wody; zaawansowany kapitalizm i nierówność; płeć, rasa i klasa w kompleksie więzienno-przemysłowym; oraz imperialna polityka zagraniczna.