Gaba Wilczyńska

Gaba Wilczyńska – członkini Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza, uczestniczka Społecznego Kongresu Kobiet. Ślązaczka, pisarka, zaangażowana feministka, ocalała z seksbiznesu. Działaczka związkowa i lokatorska.