Elżbieta Korolczuk

Elżbieta Korolczuk jest socjolożką, komentatorką i działaczką feministyczną. Pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie i w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, a jej badania koncentrują się na ruchach społecznych, reprodukcji i walce wokół płci, w szczególności na kampaniach antygenderowych w Europie. Ostatnie książki obejmują współautorski tom Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet (2019, Europejskie Centrum Solidarności) oraz monografię Anti-Gender Politics in the Populist Moment z Agnieszką Graff (2021, Routledge).