Carissa Newsome

Carissa Newsome (She/Her/Hers) jest koordynatorką w Center for Women and Gender Gender Equity na Bowling Green State University jest również zatrudniona na stanowisku adjunkta na Southern New Hampshire University. W kwietniu ukończyła studia magisterskie z zakresu studiów nad kobietami, płcią, i seksualności na Uniwersytecie w Cincinnati. Jej zainteresowania badawcze obejmują pracę seksualną, prawa pracownicze osób świadczących usługi seksualne, marksistowskie idee feministyczne dotyczące pracy emocjonalnej.