Blanka Hasterok

Blanka Hasterok – miłośniczka swojego regionu – śląskich miast i osiedli robotniczych. W ramach Programu Aktywności Lokalnej pracowała jako animatorka społeczności lokalnej Katowicach w dzielnicy Bogucice. Działaczka związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza Amazon. Od 2019 pracuje na stanowisku magazynowym w Amazonie, najpierw w Sosnowcu, obecnie w Gliwicach. Feministka, przez kilka lat zaangażowana w działania Śląskiej Manify. Wspiera osoby wykluczone społecznie w odnajdywaniu swoich dróg. W latach 2018–2021 prowadziła fundację, w ramach której funkcjonowała gliwicka stolarnia miejska. Podopiecznymi fundacji były osoby bezdomne i niepełnosprawne.