Azza Basarudin

Azza Basarudin jest adiunktką w dziedzinie studiów nad kobietami, płcią i seksualnością na California State University w Long Beach. Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie studiów kobiecych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne obejmują feminizm na  poziomie ponadnarodowym, kultury i społeczeństwa muzułmańskie oraz prawa człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem Azji Południowo-Wschodniej. Zajmowała stanowiska wizytujące i była stypendystką w Harvard Divinity School, Syracuse University, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia i American University in Cairo. Jej badania były wspierane między innymi przez University of California Humanities Research Institute, Wenner-Gren Foundation, Social Science Research Council i National Science Foundation. Jej artykuły ukazywały się w czasopismach takich jak Meridians: Feminism, Race, Transnationalism, Departures in Critical Qualitative Research, Feminist Formations oraz Scholar and Feminist Online. Jej książka Humanizing the Sacred: Sisters in Islam and the Struggle for Gender Justice in Malaysia, została opublikowana przez University of Washington Press (2016).