Anne Roth

Anne Roth – Z wykształcenia politolog, Anne Roth jest starszym doradcą ds. polityki cyfrowej Partii Lewicy w niemieckim parlamencie federalnym.
Była starszym doradcą w dochodzeniu parlamentarnym w sprawie masowej inwigilacji w niemieckim Bundagu z ramienia grupy parlamentarnej „Lewica” w latach 2014-2017.

Do sierpnia 2014 r. była redaktorką programową i badaczką programu Privacy and Expression kolektywu Tactical Technology Collective.
Opracowywała tam szkolenia i materiały edukacyjne na temat
bezpieczeństwa cyfrowego i śledzenia, skierowane głównie do aktywistów i społeczności zagrożonych.