Ankica Čakardić

Ankica Čakardić jest profesorem nadzwyczajnym i kierowniczką katedrą filozofii społecznej i filozofii płci na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Zagrzebiu. Jest autorką trzech książek: The Rebellious Mind. Essays in Radical Social Philosophy (2021), Like a Clap of Thunder. Trzy eseje o Róży Luksemburg (2019) i Widma transformacji. Społeczna historia kapitalizmu (2019). Jej zainteresowania badawcze obejmują filozofię społeczną i polityczną, marksizm, marksizm-feminizm, Różę Luksemburg i historię walk kobiet w Jugosławii. Jest członkinią rady redakcyjnej The Complete Works of Rosa Luxemburg (Verso) oraz rady redakcyjnej rocznika transform! Jest członkinią feministycznego kolektywu fAKTIV.