Agnieszka Mrozik

Agnieszka Mrozik adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, uczestniczy m.in. w pracach Ośrodka Badań Kulturowych i Literackich nad Komunizmem oraz Archiwum Kobiet. Jest autorką publikacji:  Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce (2022) i  Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku (2012). Jest również współautorką lub współredagującą kilku prac zbiorowych, w tym, Gender, Generations, and Communism in Central and Eastern Europe and Beyond (2020) i Historical Memory of Central and East European Communism (2018).